Hoa Công Lý

Cuộc đời đẹp khi trăm hoa đua nở
Đủ kích cỡ, đủ hương vị, sắc màu
Với dáng vẻ cũng hoàn toàn khác nhau
Gọi là giống cũng chỉ là tương tự

Nhưng chắc chắn đẹp nhất Hoa Công Lý
Thơm lạ lùng với hương vị yêu thương
Hoa Công Lý nở ra sắc công bằng
Hết bất công và chẳng còn áp bức

Có bình an thì mọi người hạnh phúc
Hết đấu tranh vì được sống tự do
Chẳng ưu sầu nên cũng chẳng phải lo
Hoa Công Lý nở thái bình thịnh trị

Hãy nhất trí cùng trồng Hoa Công Lý
Trồng trong lòng và trồng ở khắp nơi
Cho sắc tím Mùa Vọng đẹp màu tươi
Và suốt đời chỉ trồng Hoa Công Lý

Loại hoa này thiêng liêng và cao quý
Chúa vui lòng chúc phúc và ban ơn
Cho mọi người dù dại cũng nên khôn
Hoa Công Lý trồng ngay, đừng lần lữa!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.