Đời Nghèo Đời Giàu

Không tiền cũng chẳng có quyền
Lại còn phải chịu đựng phiền phức luôn
Người nghèo nói chẳng ai tin
Lại còn bị ghét, bị khinh đủ điều

Ở đời có lắm dạng nghèo
Nghèo tiền, nghèo bạc, nghèo yêu, nghèo tình
Đáng lo – nghèo khó tâm linh
Xa người, cách Chúa, quên mình là ai

Cầu xin Thiên Chúa ra tay
Cho giàu nhân đức, đêm ngày mến tin
Sống khôn và biết cách nhìn
Sẵn sàng, tỉnh thức, dù đêm hay ngày.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.