Trời lạnh ấm tình

Tiết trời vừa lập Đông
Đất trời se se lạnh
Gợi nhớ Mùa Đông Thánh
Đón Con Chúa giáng trần

Gian trần thiếu bình an
Nên ngưỡng vọng Con Chúa
Đấng Ngôi Lời nhập thể
Thương cứu độ phàm nhân

Mùa Đông – Mùa Hồng Ân
Lòng người không hiu quạnh
Mặc dù thời tiết lạnh
Vì được Chúa xót thương

Bài thánh ca du dương
Khiến đất trời bừng giấc
Dìu tội nhân mau bước
Về đón Chúa giáng sinh.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.