Lạ Lùng Cuối Năm

Bồi hồi đón Tháng Mười Hai
Cuối năm khép lại cho ngày gặp đêm
Đồng hồ tích tắc nhớ – quên
Đếm vòng đều nhịp, chẳng thêm phút nào

Cứ xoay từ sáng tới chiều
Từng vòng tiền định nhiệm mầu yêu thương
Diệu kỳ Ý Chúa quan phòng
Đúng từng chi tiết đời thường thế gian

Mọi điều đều bởi hồng ân
Chúa Trời thương xót trao ban hằng ngày
Dẫu là một phút, một giây
Sống nhờ thần khí, đắm say tim đời

Nếu Ngài rút mất làn hơi
Phàm nhân bất động, kiếp người dừng ngay
Tạ ơn Chúa cả muôn loài
Phàm nhân đón Tháng Mười Hai lạ lùng.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.