Thập Tự Tình

Lặng ngồi xếp lại tháng ngày
Soi lòng bằng nắng đắm say cuộc đời
Thảo nào Chúa đã nói rồi
Mến Chúa, yêu người, thập giá vác theo

Miệt mài chân bước sớm chiều
Gai đời, gai khổ làm đau chân đời
Cuối năm, cuối tháng bồi hồi
Gom ngày vào tối, mỉm cười bình an

Nếu đời chẳng có gian nan
Đâu còn là cõi thế gian kiếp người
Giữa đau mà vẫn biết cười
Tạ ơn Thiên Chúa thương đời phàm nhân

Lặng ngồi sắp xếp thời gian
Nhánh ngang, nhánh dọc làm nên thập hình
Thập hình là tội sinh linh
Thế nhưng lại hóa thành Tình Giêsu.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.