Chứng Nhân

Thời nay hãy sống chứng nhân
Một đời chứng ta rất cần thời nay
Lời nói tác dụng lung lay
Gương bày lôi cuốn đổi thay phận người
Sống sao nhân nghĩa vui cười
Sống sao chín bỏ làm mười cho qua

Sống sao cho sống đó nha
Đừng quá nguyên tắc quan tòa nghiêm minh
Sống sao phải lý lẫn tình
Sống sao cho thấu lý đạ tình Chúa khuyên
Sống sao có Chúa thường xuyên
Trong mọi hành động phải tuyên xưng Ngài

Sống sao thánh thiện hiền tài
Là con cái Chúa sớm mai nguyện cầu
Những khi gặp phải âu sầu
Cũng không ca thán buồn rầu trách than
Sống sao sứ giả bình an
Hiện thân của Chúa chứa chan nghĩa tình

Sống sao đừng sống một mình
Rằng ta thánh thiện coi khinh xóm làng
Sống sao phải sống vẻ vang
Trao nhau một tấm lòng vàng xót thương
Sống sao nhớ sống khiêm nhường
Sống sao đừng sống kinh thường tha nhân.

Lm. Gioan Vũ Xuân Ngh

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.