Quy Luật Thời Gian

Thời gian như dòng sông
Khởi đầu và kết thúc
Như ngày sáng rồi tối
Đầu và cuối luân phiên

Mặc dù nhớ hay quên
Vẫn có sinh, có tử
Có đóng thì có mở
Quy luật của thời gian

Có lúc vui, lúc buồn
Xoay vần theo cảm xúc
Cây sống rồi cây chết
Con người cũng vậy thôi

Đã có khởi nguyên rồi
Chắc có khi tận thế
Quyền năng của Thiên Chúa
Tạo quy luật thời gian

Cầu xin Chúa từ nhân
Chở che và nâng đỡ
Mặc dù sướng hay khổ
Vẫn tin yêu trọn niềm.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.