Vực Khổ Đầy Tình

Luyện Hình thăm thẳm vực sâu
Linh hồn khao khát tình yêu Chúa Trời
Mong về bên Chúa muôn đời
Cầu xin đại xá tuyệt vời hồng ân

Luyện Hình đau khổ vô ngần
Linh hồn ray rứt, triền miên dày vò
Bởi vì tội lỗi ngày xưa
Nay chưa được diện kiến Cha muôn đời

Linh hồn hy vọng miệt mài
Chịu đau khổ vẫn tràn đầy mến yêu
Vì Lòng Thương Xót dạt dào
Chúa thanh tẩy để đưa vào Thiên Cung

Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Vô cùng đại lượng, vô cùng từ nhân
Xin tha thứ các linh hồn
Mau cho về hưởng phúc ân muôn đời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.