Sinh ra làm người Việt Nam – Phan Văn Hưng

Xin thành thật chia buồn với các gia đình của 39 nạn nhân chết trên đường vào Anh quốc, cũng như những người đang là nạn nhân của các chế độ độc tài toàn trị coi đầu dân như món hàng bảo hiểm vô thời hạn cho đoảng. Mỗi năm mười  sáu tỷ đô la từ hải ngoại gởi về để đảng sống còn. Đây là “chủ trương lớn” của đoảng.

Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.