Lời Nhắc

Nghĩa Trang lặng lẽ, vô ngôn
Mà nghe vang vọng âm âm bao lời
Tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng cười
Hòa điệu không lời mà ngọt thương yêu

Luyện Hình thăm thẳm vực sâu
Khắc khoải cung sầu, điệu lý đau thương
Một ngày mà ngỡ ngàn trùng
Đêm ngày khao khát, chờ mong Thiên Đàng

Khổ vì xa cách vinh quang
Đau vì chưa được tỏ tường Thánh Nhan
Cúi xin Đức Mẹ từ nhân
Cầu thay nguyện giúp cho hồn khổ đau

Xin Thiên Chúa xót thương nhiều
Thời gian giảm bớt, hồn mau về Trời
Được đền tội, phúc đức rồi
Luyện Hình – lời nhắc mọi người hôm nay.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.