Tiếng Cười Lạ

Tháng Mười Một rất tự nhiên
Không mời cũng tới, “vô duyên” quá chừng!
Thế nhưng ai cũng thấy mừng
Bởi vì là tháng góp chung lời cầu

Lời cầu vọng tiếng âu sầu
Mà lung linh tỏa ánh yêu thương người
Tháng Mười Một hóa tuyệt vời
Bao hồn thoát khổ, lên trời hợp hoan

Cả ba Giáo Hội kết đoàn
Hòa bài hợp xướng tấu vang đất trời
Tháng Mười Một rộn tiếng cười
Bao linh hồn được thoát nơi Luyện Hình

Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Nhân từ, đại lượng, giàu tình xót thương.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.