Cách thờ lạy Chúa trong sự thinh lặng tại nhà mình

Thờ lạy Chúa là một hình thức cầu nguyện được thực hiện bất cứ nơi đâu, không nhất thiết phải ở trong nhà thờ.

Khi người Công giáo nghĩ đến việc thờ lạy Chúa, thường họ nghĩ đến việc phải quỳ gối trước bàn thờ hay thờ lạy Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Có thể đó là một trong những cách hiệu quả nhất để thờ phượng Chúa, vì phần lớn những người công giáo không thể đến nhà thờ vào những ngày trong tuần, và không thể dành thêm thời gian ngoài ngày Chúa nhật.

Thật ra, một lời kinh để thờ lạy Chúa có thể thực hiện bất cứ nơi đâu, trong nhà thờ hay trong phòng khách. Điều quan trọng là phải biết thờ lạy là gì và làm thế nào để thực hiện kiểu cầu nguyện này.

Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng “Thờ lạy là thái độ đầu tiên của con người nhìn nhận mình là thụ tạo trước Đấng Tạo Hoá của mình. Thờ lạy là tán dương sự cao cả của Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta và sự toàn năng của Đấng cứu độ, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Thờ lạy là phủ phục tinh thần trước “Đức Vua vinh quang”, và là lặng thinh kính cẩn trước Thiên Chúa, Đấng “luôn luôn cao cả hơn”. Việc thờ lạy Thiên Chúa muôn trùng chí thánh và đáng mến vô cùng làm cho lòng ta khiêm tốn và đem lại sự bảo đảm cho những lời cầu khẩn của chúng ta” (GLCG 2628).

Thờ lạy thực ra là thừa nhận cách thực tế rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa còn chúng ta thì không. Kiểu cầu nguyện là này nhận biết sự kỳ diệu và vẽ đẹp của Thiên Chúa, và nhận ra cách mà đôi tay che chở của Ngài dang rộng trên tất cả mọi loài thụ tạo.

Thánh Inhaxiô đã trình bày một cách thức dễ dàng để thực hiện hành vi thờ phượng trong các bài thực hành thiêng liêng của Ngài : “Trong suốt thời gian đọc Kinh Lạy Cha, tôi sẽ đứng cách nơi tôi sắp chiêm ngưỡng hoặc suy niệm một đến hai bước: tôi hướng lòng lên cao và nghĩ rằng Chúa đang nhìn tôi và những điều tương tự, tôi sẽ thực hiện một hành động cung kính hoặc khiêm nhường”.

Thường chúng ta quên rằng Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, không phải chỉ trong những ngôi thánh đường. Ngài luôn ở bên ta và nhìn xem chúng ta với lòng trìu mến và xót thương. Khi chúng ta nhận ra sự thật đơn giản này, chúng ta có thể thờ lạy Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào chúng ta tìm thấy và nhận ra được sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài.

Philip Kosloski

Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.