Suy Tư Cuối Tháng Mười

“ĐỪNG BAO GIỜ NGƯNG ĐỌC KINH MÂN CÔI. MẸ LUÔN Ở VỚI CON ĐỂ GIÚP ĐỠ CON”.

Đó là lời Đức Mẹ nhắn nhủ khi hiện ra tại Tre Fontane Rome, năm 1947, với tước hiệu Đức Nữ Trinh Mặc Khải (Virgin of Revelation). Đức Mẹ hiện ra với Bruno Cornacchiola (1913-2001, Ý), một người Tin Lành rất ghét Công giáo. Nhưng rồi ông đã trở lại Công giáo.

Đức Mẹ cho ông biết tầm quan trọng của Kinh Mân Côi và hứa luôn giúp đỡ ông. Đó cũng là lời khuyên Đức Mẹ lặp đi lặp lại qua các thế kỷ, trong nhiều lần Đức Mẹ hiện ra. Chúng ta có thể nói rằng vị trạng sư tuyệt vời nhất là Đức Mẹ với Chuỗi Mân Côi mầu nhiệm.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.