Kinh Thánh Và Đồng Tiền

“Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ bảo: Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (Gc 2:17-18).

George Müller được biết đến là một người cầu nguyện và hành động. Ông kết hợp hai việc đó bằng cách mở viện mồ côi ở Anh quốc. Một phụ nữ chăm sóc các em nói với ông Müller: “Các em mặc quần áo chuẩn bị đi học nhưng không có đồ ăn”. Ông bảo bà cho 300 em vào phòng ăn. Ông cầu xin Chúa ban cho các em đồ ăn và chờ đợi.

Một lúc sau, một người đến nói với ông: “Ông Müller này, đêm qua tôi không ngủ được. Tôi biết ông cần bánh mì sáng nay nên tôi thức dậy làm ba mẻ bánh cho ông đây. Tôi đem vô nha”. Sau đó, một người khác lại đến hỏi ông có cần sữa không. Ông mỉm cười và gật đầu. Thế là người ta đưa sữa vào cho ông.

Trong những năm qua, viện mồ côi đã có 10.000 trẻ mồ côi. Lớp này lớn lên rồi ra đi, lớp khác lại vào. Ông Müller cầm cuốn Kinh Thánh ở tay phải và cầm đồng tiền ở tay trái. Ông giải thích với lũ trẻ rằng nếu ông cầm cái gì đó ở tay phải thì chắc chắn cũng có cái gì đó ở tay trái.

Sự cân bằng giữa đức tin và công việc luôn là điều tinh tế, nhưng đời sống Kitô hữu cần cả hai. Thiên Chúa yêu cầu chúng ta tin vào Ngài vì Ngài, còn chúng ta lại tin Ngài vì chúng ta. Câu chuyện về ông Müller cho chúng ta thấy rằng những điều kỳ diệu có thể xảy ra khi chúng ta tìm kiếm sự cân bằng.

Lạy Đấng quan phòng, xin giúp con cân bằng đức tin và hành động. Xin hướng dẫn con phát triển cả hai, xin dạy con tín thác vào Ngài và giữ gìn con luôn bước đi trên con đường đức tin. Amen.

EVAN HUNSBERGER

TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.