Ý Chúa

Ý Chúa luôn nhiệm mầu
Khác hẳn ý nhân loại
Người ta có ý hại
Nhưng không thể làm gì

Karol Wojtyla
Chưa sinh thành đứa bé
Bác sĩ khuyên nên phá
Người mẹ quyết giữ thai

Gioan Phaolô II
Ý Chúa đã tiền định
Không ai có thể tránh
Khi Chúa tiền định rồi

Cũng là một con người
Nhưng trở thành khí cụ
Để hoàn tất Ý Chúa
Giữa thời đại ngày nay

Thời đại này quắt quay
Vì tự kiêu, tự đại
Tưởng khôn mà hóa dại
Đang khốn mà tưởng khôn

Thời Cuối – Thời Cánh Chung
Ma quỷ vốn dĩ ác
Nên càng thâm càng độc
Chúng nhắm vào gia đình

Ác quỷ là yêu tinh
Chúng không hề lơ đãng
Gia đình là nền tảng
Chúng tìm cách triệt tiêu

Người khôn hóa kẻ dại
Vợ chồng mà ly thân
Công giáo mà ly hôn
Gia đình bị quỷ nhập

Hết nghĩa, chẳng còn tình
Ngoại tình – trúng quỷ kế
Buồn riêng một mình Chúa
Đức tin còn gì không? [*].

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Lc 18:8 – “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.