Chúa Là Sức Mạnh

Chúa là sức mạnh của con
Là nguồn thiêng thánh sủng tâm hồn
Con là dũng sĩ bên lòng Chúa
Với Ngài con tạo những kỳ công

Từ niềm hăng say tiềm ẩn trong cầu nguyện
Trong lặng thinh, suy gẫm tĩnh tâm
Không hề mệt mỏi những đêm dài canh thức
Từ chay tịnh làm ra bắp thịt rắn chắc

Nâng bổng lên cao những đam mê
Con ném xa, vượt qua những kỷ lục
Từ lời Chúa, những khúc thánh ca
Nuôi dưỡng lòng con trắng nõn nà

Con kiều diễm như nàng Công chúa
Với xiêm y lụa gấm sáng lung linh
Từ tràng hạt, việc bác ái, hy sinh,
Con oai phong như là Hoàng tử

Cỡi ngựa đường xa tay kiếm tay cung
Con ước mơ như những bậc anh hùng
Vì nước Chúa can trường tử đạo!
Chúa là sức mạnh xác hồn con

Là đường đi thẳng tắp sáng rực đèn
Con theo Chúa từng bước hiên ngang
Chúa là sức mạnh, con không hề sợ hãi
Chúa là niềm vui, cùng đích tới địa đàng!

Sa Mạc Hồng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.