Nút Đời

Năm mươi nút thắt cuộc đời
Nối một kiếp người tròn trịa sớm hôm
Một vòng – chẳng kém, chẳng hơn
Dù vòng dài – ngắn, dù vòng nhỏ – to

Nút buồn, nút khổ, nút lo
Nhiệm mầu Vui, Sáng nối qua Thương, Mừng
Nút nào cũng thật lạ lùng
Hạt nào cũng đẹp Đóa Hồng Mân Côi

Nút đời là ý Chúa Trời
Kiên trì nối kết vòng đời tín nhân
Chúa luôn tuôn đổ hồng ân
Mẹ luôn nâng đỡ ngày đêm không ngừng

Cuộc đời thắt nút, nối vòng
Năm mươi hạt nhỏ dẫn dường đi lên…

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.