Hơi Thở Mân Côi

Lương thực cần để ăn
Ăn để có sự sống
Nhưng đó là xác động
Linh hồn sống cần hơn

Lời Chúa là Thần Khí
Ban Nguồn Sống vô biên
Kinh Mân Côi tương tự
Như không khí rất cần [*]

Thở khi nhanh, khi chậm
Tốt nhất là thở đều
Lòng khi lạnh, khi ấm
Phải cố giữ nhịp yêu

Xác không thở là chết
Linh hồn cũng thế thôi
Nên Đức Mẹ vẫn nhắc:
“Hãy lần hạt Mân Côi”

Đời khi tối, khi SÁNG
Nhịp VUI nối điệu THƯƠNG
Đa sắc màu cuộc sống
Khổ qua rồi sẽ MỪNG.

TRẦM THIÊN THU
———————-
[*] “Hơi thở cần cho thể xác thế nào thì Kinh Mân Côi cũng cần cho linh hồn như vậy.” (Thánh GH Phaolô VI – Tông huấn “Recurrens Mensis October”, 07-10-1969)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.