Đời Con Có Mẹ

Tháng Mười kính Mẹ Mân côi,
Lời kinh đậm nét hồn tôi dâng lời.
Maria mẹ Chúa Trời,
Là người trinh nử tuyệt vời cao sang.

Hào quang Thiên quốc huy hoàng,
Vinh danh Thiên Chúa ca vang chín tầng.
Chúa Cha nhìn Mẹ ân cần,
Giữ kho ơn phúc cho đoàn con yêu.

Qua tay Hiền mẫu nhân hiền,
Yêu cưng nguyện giúp triền miên chuyển cầu,
Đêm ngày trình cử lời cầu,
Giê-su nhân ái là cầu bắt qua.

Tình thương Thiên Chúa cao xa,
Mẫu gương chọn Mẹ cho ta ngắm nhìn.
Mẹ là nhân chứng mô hình,
Con xin dõi bước thấm tình Mẹ thương.

Đời con nhờ vậy lây hương,
Thánh Thần ấp ủ luôn thường bảo ban.
Cho dầu gặp cảnh gian nan,
Nhìn lên ảnh Mẹ cũng đang chia sầu.

Mẹ liền tiếp ứng chuyển cầu,
Thế là có Mẹ con tàu lướt lên.
Cho dầu biển sóng lênh đênh,
An tâm ôm Mẹ bềnh bồng không buông.

Quỉ ma giăng lối lắm tuồng,
Vui trong chốc lát, nỗi buồn vấn vương.
Thời giờ tích tắc treo tường,
Ai ơi! Chớ có coi thường ngủ mê.

Hãy nghe lời Mẹ tỉ tê,
Ăn năn sám hối trở về ngay đi.
Thánh kinh Lời Chúa thực thi,
Thần Linh Thiên Chúa độ trì ủi an

Tình thương tuôn đổ hồng ân,
Bảy nguồn ơn thánh thông ban mong chờ.
Hồng ân của Chúa vô bờ,
Con ơi! Đừng có thờ ơ vong đời.

Mẹ đà hiện xuống bao nơi,
Chúa Cha ban phép nên lời bảo khuyên.
Ăn năn hối cải chăm chuyên,
Tâm thời phẳng lặng bình yên đẹp đời.

Giê-su Thánh Thể gọi mời,
Hiệp dâng Thánh lễ cùng Ngài ngợi ca.
Đời ta quả thật bài ca,
Hoan hô chúc tụng danh Cha huy hoàng.

Từ nay quyết chí họp đoàn,
Theo gương Đức Mẹ hoàn toàn cậy tin.
Hồn lìa khỏi xác về trình,
Giê-su con Mẹ thấm tình yêu thương.

Hãy vào chung hưởng miên trường,
Trần gian con đã kiên cường sống ngoan.
Con nhìn thấy Mẹ hân hoan,
Cùng vui Thiên phúc huy hoàng hiển vinh.

NAM GIAO

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.