Đóa Tình Nhỏ Bé

Loài hoa bé nhỏ nhất
Nhưng ai cũng ngắm nhìn
Dù không hương, không sắc
Mà ai cũng kiếm tìm

Loài hoa giản dị nhất
Hóa lạ nhất Nước Trời
Loài hoa không đặc biệt
Chỉ thầm lặng mà thôi

Loài hoa bé nhỏ nhất
Nhưng lớn nhất Nước Trời
Không cần nhiều lời nói
Nhưng cần những nụ cười

Có một Bông Hoa Nhỏ
Mang tên là Tiên Sa
Đơn sơ mà rất lạ
Nở giữa miền khiêm nhu

Dọc Con Đường Thơ Ấu
Không lộng lẫy huy hoàng
Đường gai góc sầu não
Dẫn thẳng tới Thiên Đàng.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.