Cái Vô Lý Của Thiên Chúa

Một Thiên Chúa uy quyền lại chấp nhận để bị nộp trong tay người đời, thì thật là vô lý. Thế nhưng, cái vô lý ấy lại là cái có lý của tình yêu Thiên Chúa…

“Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”(Lc 9, 44b)

Chúa Giê-su báo cho các môn đệ biết Người sẽ phải bị nộp vào trong tay người trần gian và bị giết chết, nhưng các ông không hiểu Người muốn nói gì. Chuyện này quá lạ so với bao kỳ vọng của các ông. Chuyện này có thể làm các ông thất vọng, bởi các ông đang mơ màng một chỗ đứng trong triều đại trần thế của Người. Biết tâm tư của các ông, Chúa Giê-su không ngại tỏ cho các ông biết dần dần sự thực về mình, để hướng các ông nên tìm kiếm một chỗ vinh dự trong triều đại Nước Thiên Chúa, đừng tìm một chỗ vinh dự ở trần gian.

Chúa muốn cho các môn đệ Người biết rằng: Một Thiên Chúa uy quyền lại chấp nhận để bị nộp trong tay người đời, thì thật là vô lý. Thế nhưng, cái vô lý ấy lại là cái có lý của tình yêu Thiên Chúa. Có lý ở chỗ có chấp nhận bị nộp bị giết chết trong tay người đời, mới minh chứng được Thiên Chúa khiêm nhường tuyệt đối, khoan dung tha thứ tuyệt đối, và tình yêu hiến mình đền mạng cách tuyệt đối. Quyền năng của Ngài dùng để chiến thắng sự chết, chứ không phải dùng để chạy trốn sự chết. Nếu đã không chết đi, thì không có sự sống lại.

Bài học quý giá cho chúng ta: chỉ có tha thứ mới chiến thắng được hận thù, chỉ có khiêm nhường mới chiến thắng được kiêu ngạo, chỉ có chết đi và sống lại mới có thể chiến thắng sự chết ngàn đời. Ai làm cho ta xấu hổ, nhục nhã, họ sẽ cảm thấy xấu hổ nhục nhã, khi ta bằng lòng chấp nhận cách từ bi khoan dung. Người đóng đinh Chúa Giê-su sẽ phải ân hận đau khổ vì vô tình mình đã giúp cho Người có cuộc chiến thắng sự chết một cách vinh hiển. Cũng vậy, tưởng ai đó cố tình làm ta bại trận, nhưng không, họ đang giúp chúng ta chiến thắng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cùng bị nộp, và chết với Chúa Giê-su, để được sống lại vinh hiển với Người. Amen.

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.