Những Người Nữ Âm Thầm

Người ta vẫn thường nói: Hiểu người đã khó, hiểu người phụ nữ còn khó hơn. Tuy nhiên, với Chúa thì cái khó hiểu nhất là giữa người với người tại sao lại sống thiếu yêu thương, thiếu bác ái và thiếu tôn trọng nhau?

Lời Chúa: Lc 8, 1-3

Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Ðó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susana và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ.

Suy niệm:

Trang Tin Mừng hôm nay thật đẹp bởi sự xuất hiện của những người phụ nữ “cùng đi với Người,… và đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.” Trong các sách Phúc Âm, chúng ta thấy có những lần Chúa giận và mắng một số đối tượng. Lần thì mắng Pharisêu vì thói sống giả hình của họ. Lần thì Chúa trách mắng các tông đồ kém tin, có lúc Chúa mắng Simon là “satan, lui lại đằng sau Thầy”, có khi thì là nhắc nhở hai anh em nhà Giacôbê… Nhưng không hề thấy Chúa mắng một người phụ nữ nào bao giờ. Đó là một dấu chỉ chứng tỏ cách đối xử nhẹ nhàng, tế nhị, tôn trọng, rộng lượng của Chúa dành cho những người nữ. Điều ấy đã đảo lộn cái quan niệm, định kiến khắt khe đối với người phụ nữ trong xã hội Do Thái bấy giờ.

Với Chúa thì luật Yêu Thương đâu có loại trừ người phụ nữ. Người nữ vốn được thiên phú một trái tim nhạy cảm, nên họ cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được lòng thương xót, sự ưu ái đặc biệt mà Chúa đối xử với họ. Chúa cứu người phụ nữ ngoại tình khỏi chết dưới làn mưa đá, Chúa cũng chữa một người phụ nữ còng lưng, cho người phụ nữ bị băng huyết được khỏi, Chúa thương người đàn bà góa chồng, mất con, Chúa không khinh khi, dù họ tội lỗi, nghèo hèn, quê mùa…

Người ta vẫn thường nói: Hiểu người đã khó, hiểu người phụ nữ còn khó hơn. Tuy nhiên, với Chúa thì cái khó hiểu nhất là giữa người với người tại sao lại sống thiếu yêu thương, thiếu bác ái và thiếu tôn trọng nhau?

Các phụ nữ như bà Maria Mađalêna, bà Gioana, bà Susana và nhiều bà khác nữa, tuy không đường đường chính chính được Chúa gọi và sai đi như các tông đồ nhưng họ như những người luôn ở đằng sau “hậu trường” và làm công việc âm thầm không tên của người phục vụ. Các phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đã chứng minh cho chúng ta thấy một điều rằng: Không phải người xuất đầu lộ diện bao giờ cũng là kẻ làm việc lớn nhất nhưng kẻ lớn nhất là kẻ biết cúi xuống “phục vụ” với tất cả tình yêu và lòng mến thuần khiết.

Lạy Chúa Giêsu !

Cảm tạ Chúa đã cho dựng nên những người nữ cho thế giới này. Xin Chúa chúc lành cho các bà mẹ công giáo, những người đang làm chị, làm mẹ, những nữ tu của Chúa, những thiếu nữ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời và cả các em bé ngây thơ… Xin cho tất cả được thấm đượm trong tình yêu thương vô bờ bến của Chúa để mỗi cuộc đời như mỗi “đóa hóa nhỏ” dưới chân bàn thờ ngày lễ thường chúng con dâng Chúa hôm nay. Amen.

Anna Bích Hạt

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.