Con đến nhà thờ

Mỗi lần con đến Nhà Thờ,
Niềm vui con đến tôn thờ Chúa thôi.
Niềm vui được gặp Chúa Trời,
Niềm vui gặp gỡ những người anh em.

Tâm thành con tiến dâng lên,
Niềm Tin, Cậy, Mến vững bền khôn ngơi.
Dâng lên trọn kiếp con người,
Dâng lên khúc hát muôn đời tạ ơn.

Chúa thương đổ xuống hồng ân,
Chúa thương tha hết lỗi lầm trót sa.
Đường trần dù có mấy xa,
Ngài thương dẫn bước vượt qua sóng đời.

Nhà Thờ, Cung Điện Chúa Trời,
Nơi Bàn Tiệc Thánh Chúa mời gọi ta.
Tình người, tình Chúa chan hòa,
Về đây vui hưởng bao là Thánh ân.

Giuse Trần Thế Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.