Con đường hòa giải

Con đường hòa giải đẹp thay
Yêu thương, tha thứ, ngợp đầy nghĩa ân
Chẳng còn lạc lối phong trần
Đời nên thanh thoát muôn phần hỷ hoan.

Hòa giải với chính bản thân
Tìm trong sâu thẳm bao lần tham, sân
Tâm ta tẩy trắng, trong ngần
Hồn nay nên mới, thánh ân dư tràn.

Hòa giải với mỗi tha nhân
Cùng nên hiệp nhất, ân cần sẻ chia
Ở lại trong Chúa là Cha
Thêm tình lân ái, nở hoa rạng ngời.

Hòa giải với hết muôn người
Mẹ cha, con cái, những người anh em
Ở lại trong Chúa nhân hiền
Chung xây, phục vụ tươi thêm cuộc đời.

Hòa giải với Chúa khôn ngơi
Hầu mau lãnh trọn tình trời xót thương
Tội đời xa tránh chẳng vương
Về đây bên Chúa ngát hương ân tình.

Con đường hòa giải đẹp xinh
Được làm con Chúa, sống tình mến yêu
Đi trong Lời Chúa sớm chiều
Một đời vui bước mỹ miều câu ca.

 

Hợp tác trong yêu thương

Đồng lòng góp sức, chung tay
Làm nên sức mạnh đường dài mãi thôi
Làm nên sức mạnh giúp đời
Làm nên ngày mới rạng ngời nở hoa.

“Chung lưng đấu cật” chan hòa
Hy sinh phục vụ mở ra ân tình
Dựng xây cuộc sống an bình
“Đẹp đời tốt đạo” lung linh trải hoài.

Kết hợp trong Chúa từ đây
Yêu thương hiệp nhất từng ngày bước đi
Tin Mừng, tình mến thực thi
Làm vì, trong Chúa chẳng chi phai sờn.

Trọn niềm hợp tác cho tròn
“Như cây chụm lại thành hòn núi cao”
Hãy vì người khác dâng trao
Ngàn năm khúc hát ngọt ngào ngân vang.

Con đường tới bến vinh quang
Con đường cửa hẹp vẫn hằng mời ta
Con đường khổ giá lệ sa
Cần ơn trợ sức tình Cha, tình người.

Yêu thương hợp tác một đời
Đi trong tình Chúa đẹp lời hoan ca
Về đây mái ấm Nhà Cha
Tình người sum họp bao là nghĩa ân.

Giuse Trần Thế Tiến, Gx Tân Bùi

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.