Tam bộ

Tam bộ Danh Lợi Phú
Khiến người ta quay cuồng
Quên những người đau khổ
Đang khao khát tình thương

Tam bộ Danh Lợi Phú
Khiến người ta nhẫn tâm
Tham lam đủ mọi thứ
Môi trường cũng phá tan

Tam bộ Danh Lợi Phú
Khiến người ta dửng dưng
Chẳng quan tâm chi cả
Cái riêng lấn cái chung

Tam bộ Tin Cậy Mến
Luôn quan trọng vô cùng
Giúp con người thân thiện
Sống chân thành yêu thương

Xin thiết tha yêu Chúa
Quên mình vì ích chung
Thẳng thắn mà không sợ
Vì sự thật, công bằng.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.