Cậy trông nơi Chúa

Vẫn biết rằng phận người là yếu đuối
Nên trọn niềm con nương cậy Chúa thôi
Những buồn vui mưa nắng trên đường đời
Xin tình trời mãi dìu đưa dẫn lối.

Vẫn biết rằng trong con nhiều tội lỗi
Nên trọn niềm con tìm về Chúa thôi
Những ăn năn những sám hối tội đời
Xin tình Cha hằng xót thương tha thứ.

Vẫn biết rằng trong con nhiều thao thức
Nên trọn niềm con bước theo Chúa thôi
Dẫu đường dài đường Thập Giá đơn côi
Nhưng ngày về câu hoan ca rộn rã.

Ân tình Chúa những mênh mông nhiệm lạ
Hằng yêu thương và ấp ủ con thôi
Đã hạ sinh, đã chết vì con rồi
Suối an lành, ân ban trải muôn lối.

Niềm mến tin, lời kinh dâng sớm tối
Trọn tình con xin cảm tạ tri ân
Ở lại đây trong tình Chúa vô ngần
Nguyện một đời luôn vâng theo thánh ý.

Giuse Trần Thế Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.