Tập Luyện

Khi xác thân mỏi mệt
Cần phải thư giãn ngay
Hít và thở đều nhịp
Nạp năng lượng mê say

Hít vào niềm vui sướng
Thở ra nỗi sầu buồn
Tự thanh lọc ý tưởng
Để sống tích cực hơn

Thở ra làn hơi khổ
Hít sâu khí hồng ân
Ngước nhìn lên Thánh Giá
Chúa tan nát xác thân

Cơ thể cần thể dục
Phần tâm linh cũng cần
Chọn thứ tốt mà hít
Thở xấu ra, chớ quên!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.