Lần Hạt Mân Côi Mỗi Ngày

“Nếu con đặt tình yêu của tất cả những người mẹ vào một trái tim cũng không bằng tình yêu của Mẫu Tâm Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ”. (St Louis de Monfort)

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, nguyên nhân của niềm vui chúng con, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.

1. Khi bạn cầm tràng hạt, Satan bị đau đầu.

2. Khi bạn bắt đầu cầu nguyện chuỗi Mân Côi, Satan ngã quỵ.

3. Khi bạn đang cầu nguyện thì Satan ngất xỉu.

4. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi để làm cho Satan ngất xỉu mãi.

5. Bạn có biết khi bạn sắp sửa chia sẻ bài này thì Satan sẽ cố gắng ngăn cản bạn không?

6. Hãy cứ chia sẻ đi để giúp Đức Mẹ mau toàn thắng.

7. Hãy gửi bài này cho các bạn nào siêng năng cầu nguyện để thấy Chúa Thánh Thân tác động.

8. Chúng ta gặt hái nhiều thành quả và không tốn kém một điều gì. (ST)

Lần hạt Mân Côi đem lại bình an cho cá nhân, gia đình và thế giới. Đó là cầu thang giúp chúng ta lên Thiên Đàng. Amen.

Kim Hà dịch thuật

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.