Tuyên Ngôn Đặc Biệt

“Chúng tôi đã giữ chay, đã nài xin Thiên Chúa chúng tôi, và Người đã nhậm lời chúng tôi” (Er 8:23).

Dưới đây là tuyên ngôn của TT Abraham Lincoln (1809-1865, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, từ tháng 3-1861 và bị ám sát vào tháng 4-1865) về Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện và Chay Tịnh:

Đó là nhiệm vụ của quốc gia và của nhân dân, để có nền độc lập nhờ quyền năng của Thiên Chúa, để thú nhận tội lỗi, với lòng khiêm nhường, nhưng hy vọng chắc chắn rằng lòng sám hối chân thành sẽ được thương xót và tha thứ; để nhận biết chân lý cao siêu được mặc khải trong Kinh Thánh và được lịch sử chứng minh rằng phúc cho các quốc gia nào có Thiên Chúa là Chúa…

Chúng ta là những người lãnh nhận sự đại lượng từ Trời. Nhiều năm qua, chúng ta được duy trì trong nền hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta phát triển về số lượng, tài sản và sức mạnh mà chưa có quốc gia nào đạt được. Nhưng chúng ta đã lãng quên Thiên Chúa. Chúng ta đã lãng quên bàn tay độ lượng đã giữ gìn chúng ta trong hòa bình, làm chúng ta phong phú và mạnh mẽ; chúng ta đã ảo tưởng trong sự lừa dối của con tim rằng mọi phúc lành sinh ra nhờ sự khôn ngoan siêu đẳng và đức độ của chúng ta.

Bị mê hoặc với sự thành công, chúng ta tự cho là đầy đủ nên không cần ơn cứu độ và duy trì, quá kiêu ngạo khi cầu nguyện với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta!
Chúng ta phải biết khiêm nhường trước Đấng Tối Cao, thú nhận tội lỗi của đất nước mình, cầu xin lòng nhân từ và ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Hãy nhớ cầu nguyện cho đất nước mình và những người đang phục vụ tổ quốc, từ chính phủ tới nhân dân, trên khắp đất nước. Vẫn luôn có những con người làm cho đất nước của họ càng ngày càng trở nên vĩ đại.

Lạy Thiên Chúa Cha, xin chúc lành cho các quốc gia và những ai gọi đó nhà quê hương của họ – hết thảy mọi người, cả quân sự và dân sự. Amen.

EVAN HUNSBERGER (TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.