Chúa Giêsu Hiển Dung

…càng gần gũi với Chúa Giêsu, càng được cảm nhận vinh quang chói lọi, càng say đắm sự siêu phàm của Thiên Chúa, …

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 28b-36).

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người. Đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem.

Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các Ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu.

Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa.

ĐÔI DÒNG SUY TƯ CHIA SẺ:

Bài Tin Mừng Thánh Maccô hôm nay thuật lại Đức Giêsu hiển dung, áo sáng lòa trước ba môn đệ thân cận: Phêrô, Gioan và Giacôbê. Rồi hai ngôn sứ danh tiếng, thay mặt Cựu Ước là Êlia và Môsê cùng hiện ra đàm đạo với Chúa về cuộc xuất hành về Giêrusalem của Đức Giêsu.

Hai điểm nổi bật trong trình thuật này là sự hiện diện duy nhất của 3 vị môn đệ. Thứ đến cuộc đàm đạo về cuộc xuất hành sắp đến của Đức Giêsu. Trong số 12 môn đệ theo Người bấy giờ, thì 3 môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê đều gần gũi Đức Giêsu hơn cả. Họ là 3 môn đệ tiên phong. Lửa mến của các ngài hẳn trổi vượt hơn những môn đệ còn lại, nên mới được Chúa ưu ái như vậy. Khi cứu sống con gái 12 tuổi của ông Giaia, Trưởng Hội đường, thì Đức Giêsu cũng cho 3 môn đệ này được vào chứng kiến phép lạ. Đến đêm hãi hùng vườn Giệtsêmani thì 3 ông cũng hiện diện.

Vậy càng gần gũi với Chúa Giêsu, càng được cảm nhận vinh quang chói lọi, càng say đắm sự siêu phàm của Thiên Chúa, càng kính mến Chúa hơn, thì càng nhận được những đặc ân riêng biệt. Thiên Chúa luôn hào phóng quảng đại cho những tâm hồn thắm thiết kính yêu Người.

Điểm thứ hai là cuộc đàm đạo của ba vị về hành trình sắp đến của Đức Giêsu tại Giêrusalem, sắp chịu khổ nạn, chịu chết và phục sinh. Qua thập giá đến vinh quang, như Đức Giêsu hằng mời gọi từng người chấp nhận và sẽ được tưởng thưởng cuộc sống viên mãn.

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những cám dỗ thế gian ôi ác, khỏi những khuynh hướng xác thịt, vật chất, phù phiếm, mà hướng lòng chúng con lên cùng Chúa, biết ao ước, quan tâm và tìm đến Lời Chúa, đến Thánh Thể để được tái sinh, dưỡng nuôi, và đi theo Chúa.

Mẹ Maria ơi, xin cầu bầu chúng con thoát tục, hướng đến quê nhà vĩnh cửu, mà sám hối, ăn năn, canh tân bỏ mọi sự theo Chúa, để được vui hưởng Nước Chúa vĩnh cửu. Amen.

Lucia Tri Ân

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.