Nếu Đêm Nay

Làm người sống ở trần gian
Mình là quà tặng trời ban cho đời
Sống cùng, sống với mọi người
Không ai cô độc lẻ loi một mình

Mỗi người một chút hy sinh
Trao nhau để gọi là tình nhân gian
Của cho đi sẽ không tàn
Của dành cất để tiêu tan muôn đời

Chia cùng nhau một phận người
Giúp nhau cuộc sống xinh tươi chan hòa
Yêu người như chính thân ta
Mới là huynh đệ cùng Cha trên trời

Tham lam mê đắm sự đời
Chỉ mình hưởng thụ ăn chơi thỏa tình
Là người dại nhất hành tinh
Bởi không lo chuyện đời mình mai sau

Nếu đêm nay, Chúa yêu cầu
Về trình diện Chúa, làm sao chối từ
Bấy giờ của cải đầy dư
Có còn là của thiên thu vững bền

Trước tòa Chúa sẽ gọi tên
“Ngày xưa ta đói” ngay bên cạnh người
Chút thừa mứa, chút vãi rơi…
Xót lòng nuốt lệ cầm hơi qua ngày.

M. Sao Khuê

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.