Một Lòng Mến Chúa Sắt Son

Con xin yêu Chúa hết tình,
Tâm thời bé nhỏ trung trinh thực hành.
Chúa nhìn thấu suốt ngọn ngành,
Từ trong sâu thẳm chân thành ước mơ.

Gẫm suy tình Chúa vô bờ,
Hy sinh tất cả mong chờ yêu thương.
Làm sao con hiểu cho tường,
Cúi đầu thầm lặng khôn lường gẫm suy.

Giê-su Thiên Chúa quyền uy,
Cho ta lối bước vinh quy về trời.
Đời ta có Chúa tuyệt vời,
Vui buồn tâm sự nên lời ngợi ca.

Thân thưa Thiên Chúa là Cha,
Thánh Thần tác động hoan ca danh Ngài.
Khiêm du nhân ái hòa hài,
Thiên đàng tại thế hát bài bình an.

Lời Thầy Chí Thánh bảo ban,
Cho ta nhìn thấy không ham bạc vàng.
Nhiều tiền lắm bạc dễ dàng
Để mà mua được ân ban tình người.

Mai ngày lìa thế về trời,
Giê-su lên tiếng ban lời thưởng công.
Đời con quả thật tươi hồng,
Luật Thầy tuân giữ tình nồng tặng ban.

Thương người khốn khổ lầm than,
Chén cơm manh áo hỏi han đôi lời.
Hằng ngày tiếng Chúa gọi mời,
Yêu Thầy con đã sống đời chứng nhân.

Nhiệm mầu Thánh Thể tình nồng,
Đi lên rước Chúa kính tôn trung thành
Đêm về phủ kín gian trần,
Con thưa với Chúa con cần Chúa thôi.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.