Kho Báu Trong Ruộng Và Viên Ngọc Quý

…Người trần gian đang quý chuộng, tôn thờ nhiều thứ: vàng bạc kim cương của cải, danh vọng chức quyền, sức khỏe, sắc đẹp. Nhưng đáng tiếc thay, đáng thương thay, toàn là những giá trị vật chất chóng vánh, mau tàn, mau phai, dễ mất, …

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó” (Mt 13, 44).

Người trần gian đang quý chuộng, tôn thờ nhiều thứ: vàng bạc kim cương của cải, danh vọng chức quyền, sức khỏe, sắc đẹp. Nhưng đáng tiếc thay, đáng thương thay, toàn là những giá trị vật chất chóng vánh, mau tàn, mau phai, dễ mất, không có gì bền vững. Biết không bền vững, thế mà, con người vẫn cắm cúi chạy theo tìm kiếm, vẫn cố bám víu vào, vẫn cố tự hào vênh váo như một thành công vĩ đại. Được mấy người nhìn ra mình đang mê muội, đang thất bại vì tất cả những thứ mình quý chuộng, tôn thờ hôm nay trong trần thế này đều là những ngẫu tượng dẫn mình vào chốn vô vọng muôn thu.

Hãy sớm nhận ra: Nhà cửa tiền bạc gia sản của tôi là ngẫu tượng của tôi, sắc đẹp của tôi là ngẫu tượng của chính tôi. Nếu tôi cứ mãi tôn thờ nó, nó sẽ đánh lừa tôi bằng một ảo tưởng hạnh phúc. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tìm cho được sự khôn ngoan ngàn đời chỉ có nơi Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su. Sự khôn ngoan ấy chỉ cho chúng ta biết chỉ có Tin vào Chúa Giê-su, tôn thờ Thiên Chúa, thì chúng ta mới bảo đảm có hạnh phúc thật đời này, đời sau và muôn đời. Đức Giê-su và Tin Mừng của Người như kho báu giấu trong ruộng đời, như viên ngọc quý. Và đó là kho báu của Nước Thiên Chúa, Viên Ngọc Quý mang lại sự sống vĩnh cửu. Người khôn ngoan thì không tìm hạnh phúc thoáng qua, chóng vánh hay ngắn ngày, nhưng phải tìm cho được hạnh phúc vĩnh cửu.

Hãy buông bỏ tất cả những ngẫu tượng hạnh phúc ảo, và hãy tìm đến Chúa Giê-su. Đó phải là quyết định của mỗi chúng ta hôm nay, một quyết định không thể chần chừ, nhưng anh dũng và kịp thời.

Lạy Chúa, xin cho con ơn khôn ngoan nhận ra và tìm được kho báu vĩnh cửu dành cho con nơi Chúa Giê-su. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.