Niềm Tin Một Khối Hồng Ân

Trăng về trên đỉnh cao vời,
Đêm lành giấc mộng trên trời ngàn sao.
Cúi đầu lạy Chúa trên cao,
Ôm ghì mến Chúa cao rao danh Ngài.

Trăm năm vật đổi sao dời,
Đời người đâu sống lâu dài mà ca.
Con tim nhiệt huyết tình ta,
Thời giờ quý lắm, đi qua không về.

Trăm ngàn nỗi nhớ bộn bề,
Con thơ qụy ngã bên bờ tội nhơ.
Nhìn lên trời thẳm tái tê,
Chúa ơi! con đã ngủ mê dại khờ.

Thế gian quá lắm đèn pha,
Xanh vàng đỏ tím chớp lòa, đẹp ghê!
Đêm nay nhìn ánh trăng thề,
Nỗi đau mất Chúa, ê chề tâm tôi.

Âm thầm chiếc bóng đan tâm,
Khơi nguồn tình mến tri ân nhịp cầu.
Đời con, nắng sớm mưa chiều,
Ôm ghì lấy Chúa tình yêu tuyệt vời.

Từ đây quyết sống nên lời,
Con xin phó thác cuộc đời con thơ.
Chúa trao đệnh mệnh đời ta,
Cho ta chọn lựa biết mê điều lành.

Niềm tin một khối hồng ân,
Giê-su cứu chuộc Chúa cần đến ta.
Gẫm suy, suy nghĩ nhìn xa,
Đừng làm Chúa khổ vì ta dại khờ.

Xa rời cám dổ hồn mê,
Trên cao Thiên Chúa nhìn ta chân tình.
Thánh Thần Chúa đến chúc lành,
Sáng trong tình mến gương lành Giêsu.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.