Học theo Mẹ

Học theo Mẹ đời con tín thác
Tiếng “ Xin vâng” trọn nghĩa vẹn tình
Học theo Mẹ tận tâm yêu mến
Sống nhiệt thành tin cậy khiêm nhu

Học theo Mẹ dịu dàng nhân ái
Biết hy sinh thầm lặng quên mình
Học theo Mẹ buồn vui phó thác
Giữ tâm hồn thanh thản bình an

Học theo Mẹ kiên trì nhẫn trí
Dẫu khổ đau theo Chúa đến cùng
Học theo Mẹ dưới chân thập giá
Hiến tế cuộc đời làm của lễ

Học theo Mẹ hy sinh lặng lẽ
Sống chứng nhân loan báo Tin Mừng.

BCT

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.