Hồng Ân Kỳ Diệu

“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11, 25).

Vì tội kiêu căng, con người sinh ra hư đốn và phạm nhiều tội lỗi khác. Và cũng chỉ vì cứu con người kiêu căng, mà một Thiên Chúa cao sang quyền phép vô cùng phải khiêm hạ đến tận cùng để xuống thế mà cứu chuộc con người. Con người thì ở mãi dưới thấp mà cứ tưởng mình ở trên cao, nên chẳng ngước lên Thiên Chúa nữa. Trong khi Thiên Chúa ở trên cao, không chỉ nhìn xuống, cúi xuống, mà còn bước xuống, chạm xuống và mặc lấy thân phận hèn mọn nhất của con người.

Những người có lòng khiêm nhường, hèn mọn được Chúa mặc khải cho điều cao siêu huyền nhiệm là chính Nước Thiên Chúa, trong Đức Giê-su. Còn những kẻ cho mình là thông thái, hiểu biết thì họ chẳng được ơn ấy. Bởi “sự hiểu biết huyền nhiệm Thiên Chúa” không phải là do trí khôn, học vấn trình độ khả năng mang lại, mà là một hồng ân diệu kỳ của tình Chúa yêu.

Dẫu Thiên Chúa là Đấng thông minh, khôn ngoan, thượng trí, uy quyền, phép tắc, nhưng Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Không ai nói Thiên Chúa là tiến sĩ, nhà thông thái, hay con người uyên thâm khó hiểu! Thiên Chúa rất gần gũi, như cha với con, như cha yêu con. Ai yêu mến Chúa thì Chúa cho hiểu Người.

Người kiêu căng, chỉ lo yêu mến chính mình, nên khó lòng mà yêu mến được Thiên Chúa, chỉ lo ca tụng mình, nên không thể ca tụng Thiên Chúa, ỷ lại tài sức mình, nên bất cần Thiên Chúa. Hãy sống khiêm nhường. Khiêm nhường để được biết Chúa, được cứu độ. Khiêm nhường còn là chìa khóa thành công và hạnh phúc gia đình.

Lạy Chúa, xin cho con quyết tâm loại trừ lòng kiêu căng, và luôn sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa muốn. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.