Vững Lòng

Xin thương thánh hóa chúng con
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân, uy quyền
Cứu cho thoát kiếp sống hèn
Vật chất không còn đủ sức kéo lôi

Vững tin Cha ở trên trời
Quan phòng tiền định cho đời chúng con
Ðức Giêsu đã dạy khuyên
Lo tìm Nước Chúa, chẳng tìm thế gian

Mọi điều khác sẽ được ban
Ngài không bỏ mặc người luôn tín thành
Cuộc đời cám dỗ vây quanh
Xin gìn giữ suốt hành trình trần gian

Ban thêm sức mạnh tinh thần
Luôn đi theo sát bước chân của Ngài
Dấn thân, can đảm suốt đời
Mặc dù đau khổ, rã rời tâm can

Có khi khốn cả tấm thân
Ngay trong khổ nhục vẫn luôn tín thành
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy linh
Xin được trọn tình tin mến trung kiên.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.