Tuổi Nhớ

Ngồi nhớ về ngày xưa
Tuổi thơ sống vô tư
Bước thời gian rất nhẹ
Êm đềm những ước mơ

Nhẹ cánh diều tuổi thơ
Dìu đưa những câu thơ
Tiếng thời gian gõ nhẹ
Khi chiều xuống trên đê

Lặng nhớ về ngày xưa
Hồn nhiên với đơn sơ
Tháng ngày như phép lạ
Bên mẹ và bên cha

Xin Chúa thương chúc lành
Cho sợi tóc còn xanh
Ban cho sợi bạc trắng
Được thanh thản an bình.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.