Mệnh Lệnh Ngài Con Giơ Tay Đón Nhận, Thánh Chỉ Ngài Con Sẽ Gẫm Suy

Tim con thắp sáng tình y êu.
Thánh Kinh say đọc chăm tu ngày đời.
Ôi! tình yêu Chúa tuyệt vời,
Trào dâng lửa mến con say tình Ngài.

Quỷ vương nhìn thấy rã rời,
Tâm người theo Chúa xa rời thói hư.
Không còn sống thật vô tư,
Lạc xa điểm hẹn Giê-su đợi chờ.

Từ lâu con đã dại khờ,
Bỏ quên tình Chúa không mơ ngày về.
Lắm lúc cảm thấy ê chề,
Đi tìm lạc thú tứ bề hảm vây.

Trầm ngâm trong phút nầy đây,
Gió hiu hiu thổi hây hây thấm buồn.
Đời con đã sống buông tuồng,
Ngày qua tháng lại xa nguồn thánh ân.

Tiếng Thầy nhỏ nhẹ âm vang,
Thầy đây đừng sợ, ân cần lắng nghe.
Thánh Thần là đấng chở che,
Chỉ cho lối bước đường về quê cha.

Hôm nay Lời Chúa Giê-su,
Chảy vào tâm huyết cánh thư Chúa Trời.
Cho con cất tiếng dâng lời,
Tình yêu Thiên Chúa cao vời bao la.

Đường trường tăm tối mờ xa,
Giê-su Anh Cả đèn pha dẩn đường.
Dấn thân vào chốn yêu thương,
Cho đời con thật ngát hương Cha hiền.

Hồn về đến cửa hoàn môn,
Giê-su Anh Cả ôn tồn nắm tay.
Ngày đời đã sống vui say,
Đỉnh nguồn Thánh Lễ hăng say nguyện cầu.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.