Đừng Phô Trương

Khắp nơi trên thế giới, bao nhiêu công trình tôn giáo, phúc lợi xã hội, nguy nga đồ sộ, lộng lẫy, là nhờ lòng quảng đại, hy sinh, mồ hôi lẫn nước mắt, lời cầu nguyện, của biết bao nhiêu người thần lặng. Các công trình, sừng sững, nguy nga với thời gian, nhưng, hình như họ đã trôi vào dĩ vãng, làm ơn chẳng cần đền trả, chẳng cần ai biết đến.

Đó là điều Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hôm nay. Hãy rộng tay làm phúc, nhưng đừng phô trương, để đánh bóng tên tuổi, đòi được được cái nọ cái kia. Ngay cả việc cầu nguyện và ăn chay cũng vậy, đừng tỏ ra thểu não, trang nghiêm sốt sắng giữa đường xá đông người, cốt để cho người ta thấy mình cầu nguyện, ăn chay. Nhưng tất cả hãy làm vì lòng mến yêu Thiên Chúa, chứ đừng tìm tư lợi cá nhân. Đến ngày cuối đời, Chúa không hỏi chúng ta đã cầu nguyện, ăn chay và bố thí bao nhiêu, nhưng Ngài sẽ hỏi ta có thực hiện vì lòng mến Chúa hay không.

Xin Chúa giúp, để ta biết quảng đại cho đi mà không bao giờ tìm lợi ích cho riêng mình. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.