Cho Đi

Cuộc sống quanh ta, vẫn có biết bao người thầm lặng, hy sinh thời giờ, công sức, dệt nên tình khúc đời ta, thêm thi vị, ý nghĩa và hạnh phúc. Chúng ta mắc nợ nhau món nợ ân tình. Vì thế, …

Có người hỏi ông trùm, “mỗi tháng cha trả cho ông bao nhiêu mà tôi thấy ông ở nhà thờ suốt vậy”. Ông trùm cười bảo, “nhiều lắm, ghi sổ mãi tận thiên đàng mới hết”.

Cuộc sống quanh ta, vẫn có biết bao người thầm lặng, hy sinh thời giờ, công sức, dệt nên tình khúc đời ta, thêm thi vị, ý nghĩa và hạnh phúc. Chúng ta mắc nợ nhau món nợ ân tình. Vì thế, chúa Giêsu mời gọi chúng ta “Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi”. Hãy quảng đại cho đi mà không tính toán, chẳng cần đền ơn, đáp nghĩa, bao dung, tha thứ và hòa giải. Hãy “cám ơn Chúa mỗi buổi sớm ta thức dạy, đã cho ta thêm một ngày mới để yêu thương”.

Xin cho ta nhớ lời thánh Phaolô nhắc nhở “anh em đã lãnh nhận nhưng không, cũng phải biết cho đi nhưng không”. Đừng sợ cho đi, bởi “chính lúc cho đi là khi nhận lãnh, chính lúc quên mình là khi tìm thấy”. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.