Con Ơi ! Mẹ Đứng Hầu Kề Dưới Chân

Tâm hồn của Mẹ tái tê,
Con ơi! Mẹ đứng hầu kề dưới chân.
Có Gioan bên Mẹ chung phần
Muôn vàng chua xót tâm thần lặng thinh.

Lăng dài giọt lệ sầu bi,
Xin vâng của Mẹ từ bi nhiệm mầu.
Niềm tin tình mến thâm sâu,
Đồng công cứu chuộc kết câu ân tình.

Nhìn Con đau thắt tim mình,
Thế mà Mẹ vẫn niềm tin tuyệt vời.
Dưới chân thập giá chơi vơi
Xót xa lòng Mẹ vâng lời Gia- vê.

Tâm hồn của Mẹ tái tê,
Con ơi! Mẹ đứng hầu kề dưới chân.
Có Gioan bên Mẹ chung phần
Muôn vàng chua xót tâm thần lặng thinh.

Nỗi đau quặn thắt tim mình,
Yêu thương tha thứ là tình Chúa Cha.
Cố cầm nước mắt chảy ra,
Giê- su cất tiếng như là van xin.

Mẹ yêu, đón nhận chúng sinh,
Đắng cay Mẹ chịu nên hình cây thương.
Chúng đà sa bước lầm đường,
Từ nay có Mẹ am tường dẫn đi.

Lời Con của mẹ khắc ghi,
Thực hành đi trước rồi thì nêu gương.
Giê su chân lý là đường,
Mẹ là Bắc đẩu đại dương dẫn về.

Tình thương của Chúa cao siêu,
Nâng cao tình Mẹ khẩn cầu đoái thương.
Cho đoàn con cái vấn vương.
Vui buồn có Mẹ can trường sống ngoan.

Qua thời tạm gởi an khang,
Lời Thầy Chí Thánh ân ban quê trời.
Thiên đàng Thiên Chúa gọi mời,
Chết không phải hết đổi đời vui ca.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.