Mắt

Mắt con không bình thường
Vì mắc chứng cận thị
Đã nặng độ ích kỷ
Thấy gần, chẳng thấy xa

Mắt con bị quáng gà
Nhìn mà không thấy rõ
Tự suy diễn theo ý
Nhìn ai cũng nghi ngờ

Mắt con có vấn đề
Rắc rối chứng loạn thị
Bị nặng chứ chẳng nhẹ
Không thấy gì tự nhiên

Mắt con bị chứng cườm
Ngứa ngáy và cồm cộm
Phiền phức nên khổ lắm
Tối tăm cửa tâm hồn!

Xin Chúa chữa cho con
Bằng biệt dược của Chúa
Loại thuốc có màu đỏ
Tên gọi là yêu thương.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.