Lạy Chúa Thánh Thần Con Cần Chúa

Tâm minh quyết chí dâng Ngài,
Tìm về nơi chốn van nài tạ ơn
Lòng thương xót Chúa ân ban,
Cúi đầu cảm tạ bình an sống lành.

Tình yêu của Chúa hòa tan,
Làm người tín hữu ân ban sống lành.
Đời con xin quyết trung thành,
Luật Chúa vâng giữ thi hành trung kiên.

Con xin mến Chúa triền miên,
Ấp yêu tình Chúa thấm niềm cậy tin.
Men nồng, muối mặn của mình,
Ướp đời nhân chứng nên hình Ki-tô.

Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Nắm bàn tay Chúa tôi ca cuộc đời.
Đường trường có lắm chông gai,
Con cầm tay Chúa mãi hoài không buông.

Bờ xanh rêu phủ lối mòn,
Giê-su cờ hiệu, ta còn sợ chi.
Đời ta quyết sống vị tha,
Như lời Chúa dạy vang xa tình Ngài.

Người Ki-tô hữu van nài
Say mê Lời Chúa mãi hoài sống ngoan.
Thánh Thần Chúa đến song hành,
Giúp ta can đảm trung thành thực thi.

Đời ta là một bài ca,
Sống trong tình Chúa hòa ca tình người.
Dâng lời cảm tạ Chúa Trời,
Cho con vui sống một đời trung kiên

Dẫu đời thua thiệt lắm buồn,
Kề bên lòng Chúa hưỡng nguồn an vui.
Tình yêu đẹp mãi thiên thu,
Giã từ trần thế vinh quy Thiên đàng.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.