Thánh Thần Tác Động

“Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20:22)
Chúa Thánh Thần quy tụ
Mọi kẻ xa, người gần
Thôi thúc và ban ơn
Giúp sống đời nhân chứng

Mọi ngày trong cuộc sống
Làm chứng Ðức Giêsu
Đã về trời với Cha
Sau khi Ngài sống lại

Chúa Thánh Thần mời gọi
Mọi người phá cách ngăn
Không kỳ thị, hờn ghen
Để sống tình liên đới

Vui sống đời sống mới
Hiệp nhất và cảm thông
Cùng nhau sống hòa đồng
Chung đức tin, đức ái.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.