Hăng Say Theo Bước Chân Thầy

Về đêm thinh lặng trong lành,
Đời người quả thật mong manh chóng tàn.
Muốn cho cuộc sống yên hàn,
Gẫm suy Lời Chúa vào hàng con ngoan.

Ngôi Ba ấp ủ bình an,
Các con nhận lảnh Thánh Thần Cha ban.
Sống đời nhân chứng hân hoan,
Vinh quang Thiên Chúa ca vang đất trời.

Vai mang Thập tự ra khơi,
Giữa bao cay đắng mùi đời sợ chi.
Đời ta phải sống chi li,
Khắc ghi Lời Chúa ra đi gieo mầm.

Đi làm sứ giả Tin mừng,
Sống đời nhân chứng giữa rừng dối gian.
Thánh Thần ấp ủ ân ban,
Lắng nghe lời Chúa tại tâm hồn mình

Bảy nguồn ơn thánh thực hành,
Ra khơi loan báo Tin lành từ đây.
Xa rời cuộc sống bèo mây,
Hồi tâm trở lại ôm Thầy yêu thương.

Chứng nhân tình Chúa lên hương,
Vai mang Thập Tự vấn vương tình Ngài.
Tiếp thu Lời Chúa hòa hài,
Long lanh ánh mắt ca bài tri ân.

Chúng ta cố gắng chuyên cần,
Quây quần họp bạn, lời dâng nguyện cầu.
Bình an vui sống bền lâu,
Vuông tròn Tình Chúa, nghĩa sâu dâng đầy.

Hăng say theo bước chân Thầy,
Ôm ghì thập giá của thầy vinh quang
Hân hoan chiếu sáng hào quang,
Niềm tin nối kết muôn vàn tình thương.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.