Xin Luôn Thấm Nét Hồn Thơ

Giê-su đã phán nên lời,
Tình yêu Thiên Chúa cao vời biết bao,
Nhìn lên trời thẳm trăng sao,
Biết bao tinh tú lao xao vận hành.

Về đêm thinh lặng trong lành,
Đời người quả thật mong manh chóng tàn.
Muốn cho cuộc sống yên hàn,
Gẫm suy Lời Chúa vào hàng con ngoan.

Sống đời nhân chứng hân hoan,
Các con nhận lảnh Thánh Thần Cha ban.
Vinh quang Thiên Chúa ca vang,
Thánh Thần chỉ dạy reo vang Ngôi Lời.

Xin cho con biết van nài,
Mở lòng đón nhận Lời Ngài yêu thương.
Ôm ghì lấy Chúa vấn vương,
Thân thưa với Chúa con thương Chúa nhiều.

Đời con nắng sớm mưa chiều,
Đôi tay nắm chặt tình thương Ngôi Lời.
Khấu đầu lạy Chúa Ngôi Hai,
Giê-su quà tặng cho ai yêu Ngài.

Siêng năng cầu nguyện van nài,
Niềm tin tâm ước Ngôi Lời định cư.
Xin luôn thấm nét hồn thơ,
An vui biết được Chúa Trời cưng yêu.

Từ lâu tôi đã dại khờ,
Không học lời Chúa, bơ vơ đường về.
Đời tôi tăm tối lắm tề,
Giờ nầy hối hận tái tê nỗi lòng.

Không yêu không mến đừng mong,
Đừng chờ hấp hối cậy trông là vừa.
Cha ơi! con quyết xin chừa,
Lắng nghe Thần khí Thánh Thần dạy con.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.