Tầm Nhìn

Xin cho chúng con biết
Thực thi lệnh Chúa truyền
Hằng ngày trong cuộc sống
Dẫu là ngày hay đêm

Biết cảm thông, chia sẻ
Luôn mở rộng tâm hồn
Ðể cuộc đời đẹp đẽ
Đầy hạnh phúc, yêu thương

Yêu thương giống như Chúa
Đã chết vì chúng con
Tình thương đó cao cả
Lớn nhất trên trần gian [1]

Trước thế trần tục lụy
Ước gì hóa mù lòa [2]
Chỉ còn nhìn thấy Chúa
Nơi gần và nơi xa.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13).

[2] “Chỉ có những người MÙ LÒA trước tất cả những gì không phải là Thiên Chúa mới được Người ban tặng ơn khôn ngoan, cho họ nhìn thấy Người rõ nhất” (Thánh Mark khổ tu).

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.