“Thầy Ban Bình An Của Thầy Cho Các Con”

Giòng đời bể khổ gian nan,
Con cầm tay Chúa bình an , an lành.
Sống cho có nghĩa có nhân,
Mới mong nhận được thành ân tình Ngài.

Ngôi Lời xuống cõi trần ai,
Phúc cho kẻ biết nghe Ngài bảo ban.
Hy sinh lễ vật không màng,
Chỉ mong sống thật đừng ham bạc vàng.

Cho con cuộc sống an khang,
Nhìn lên trời thẳm nài van nguyện cầu.
Xin Cha ban phúc nhiệm mầu,
Thánh Thần tuôn đổ mưa ngâu thấm tình.

Tình yêu nguồn sống ân tình,
Ba Ngôi Thiên Chúa ẩn mình yên vui.
Cất lên tiếng hát vi vu,
Đời con soi bóng Giê-su nhân lành.

Ngôi Lời bến đỗ thời gian,
Nồng nàn sưởi ấm bình an ngày đời.
Ôi! tình yêu Chúa cao vời,
Con xin say mến, sống đời tạ ơn.

Tình yêu của Chúa trao ban,
Tri ân cảm tạ hồng ân con trời
Cúi đầu lạy Chúa Ngôi Lời,
Ôm ghì mến Chúa ra khơi đẹp đời.

Dâng Cha chén đắng đầy vơi,
Cha thương ấp ủ cho đời con thơ.
Tình yêu của Chúa bao la,
Từ nay quyết sống hoan ca tình Ngài.

Còn giờ hồng phúc gọi mời,
Năng thăm viếng Chúa Ngôi Lời tạ ơn.
Ngày ngày thăm viếng Người Anh,
Nhận thêm sức sống Thánh ân tình Ngài.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.