Sứ Mạng Của Chúa Thánh Thần

Bao nhiêu thể chế vĩ đại, hùng cường đã qua đi, nhưng có điều thật kỳ lạ Giáo Hội của Chúa đã hai nghìn năm vẫn tồn tại, đứng vững. Có những lúc người ta tưởng rằng đã đến ngày tàn của Giáo hội, nhưng không phải vậy, trái đất xoay vần, Giáo Hội vẫn đứng vững.

Chẳng có sức mạnh kinh tế, súng ống đạn dược, nhưng sức mạnh của Giáo Hội chính là có Chúa Thánh Thần. Ngài hằng hướng dẫn, đồng hành, chở che, thánh hóa, nâng đỡ Hội Thánh. Như lời Chúa Giêsu khẳng định, chính Thánh thần sẽ làm cho các tông đồ, và con người ở mọi thời, hiểu những điều Chúa Giêsu đã mạc khải cho nhân loại. Thánh Thần ban ơn sức mạnh, can đảm, để ta làm chứng nhân cho Ngài.

Xin Chúa Giêsu phục sinh ban Thánh Thần cho mỗi người chúng ta, và xin Thánh Thần Chúa đến canh tân bộ mặt trái đất này. Amem.

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.